دندان عقل نهفته را می شود با ارتودنسی خارج کرد و کشیدن جایگزین جراحی شود؟

بله این روش یکی از تکنیک های قابل استفاده در مواردیست که دندان عقل به کانال عصبی بسیار نزدیک هست و جراحی دندان خطر بی حسی دایمی فک رو دارد ولی چون تکنیک سخت و پیچیده و زمانبریست بصورت روتین استفاده نمیشود.

Call Now Button مشاوره و نوبت دهی
× مشاوره آنلاین